Title: London as a travel destination and Czech tourist market.
Other Titles: London as a travel destination and Czech tourist market.
Authors: Novák, Dominik
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Havlíčková Jana, Bc. M.B.A.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41229
Keywords: londýn;anglie;turistická destinace;dotazník
Keywords in different language: london;england;travel destination;survey
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Londýnem jakožto turistickou destinací. Cílem bylo především zjistit, jak je Londýn atraktivní pro turisty různého věku a zaměření. Zejména, zda je důležitým cílem pro studenty základních a středních škol, kteří cestují do zahraničí v rámci školních výletů. Pro lepší orientaci jsou v teoretické části památky rozděleny do dvou skupin. Praktická část obsahuje podrobnou analýzu výsledků online dotazníků zpracovanou pomocí grafů a tabulek a dále také obsahuje popis rozhovoru s autorovou bývalou učitelkou ze střední školy v Klatovech. Závěr su-marizuje informace uvedené v teoretické části a zásadní zjištění z dotazníkového šetření.
Abstract in different language: This bachelor's thesis examines London as a tourist destination. The main goal was to find out how attractive London is for tourists of all ages and interests. Especially, if it is an important destination for primary and secondary school students who usually take part in trips abroad organized by their schools. For better orientation, the monuments which are mentioned in the theoretical part are divided into two groups.The practical part contains a detailed analysis of the results from online questionnaires presented with the help of charts and tables and contains also a description of an interview with the author's former teacher from a secondary school in Klatovy. The conclusion summarizes the information provided in the theoretical part and the main findings of the questionnaire survey analyzed in the latter one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Dominik Novak.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Novak - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce791,41 kBAdobe PDFView/Open
Novak - oponent.pdfPosudek oponenta práce460,67 kBAdobe PDFView/Open
Novak - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce280,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.