Title: Évolution de la langue française a partir du XVe siecle Vývoj francouzského jazyka od 15. století
Other Titles: Evolution of the French Language from the 15th century
Authors: Křapková, Markéta
Advisor: Horová Helena, PhDr. Ph.D.
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41285
Keywords: francouzský jazyk;historie francouzského jazyka;vývoj francouzského jazyka;lexikologie;etymologie;středověká francouzština;moderní francouzština
Keywords in different language: french language;history of the french language;evolution of the french language;lexicology;etymology;medieval french;modern french
Abstract: Tématem této bakalářské práce je vývoj francouzského jazyka se zaměřením na dobu od 15. století po současnost. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je v první kapitole krátce představen vývoj francouzského jazyka od jeho počátku, avšak v dalších kapitolách se tato práce soustředí na hlavní téma, tedy vývoj francouzštiny od 15. století až po současnou dobu. V těchto kapitolách je popsáno, jak se francouzský jazyk stal národním jazykem, jak se dále rozvíjel a šířil do celého světa. Poslední kapitoly jsou věnovány současné francouzštině a tomu, jakým způsobem se vyvíjí nadále. Předmětem praktické části jsou výpůjčky z cizích jazyků, které se používají v obchodní oblasti. Cílem této práce je popsat důležité etapy ve vývoji francouzského jazyka s důrazem na dobu od 15. století až po současnost, dále pak sestavení glosáře vybraných pojmů z oblasti obchodu.
Abstract in different language: The main topic of the bachelor thesis is the evolution of the French language from the 15th century to the present. The thesis is divided into the theoretical and practical part. Firstly, the French language is briefly introduced from its origin, however in the next chapters the thesis focuses to the main topic - evolution of the French language from 15th century. In this part, we described how the French language became the national language and how it spread over the world. Last chapters focus on the evolution of contemporary French. The topic of the practical part is the loanwords from the branch of commerce. The aim of this bachelor thesis is to describe the important phases of the evolution of the French language and to compile a glossary of selected terms which belong to the branch of commerce.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Krapkova.pdfPlný text práce980,08 kBAdobe PDFView/Open
Krapkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce449,48 kBAdobe PDFView/Open
Krapkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce647,47 kBAdobe PDFView/Open
Krapkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce361,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.