Title: Les liens historiques politiques entre la France et la République tcheque
Other Titles: Historical and political relations between France and Czech republic
Authors: Grégrová, Julie
Advisor: Fournier Rémy Julien
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41290
Keywords: první cesta českých politiků;první republika;pařížská mírová konference;vznik československa;české organizace ve francii;česko-francouzské vztahy mezi dvěma válkami;evropská unie.
Keywords in different language: the first trip of czech politicians;the first republic;paris peace conference;creation of czechoslovakia;czech organization in france;czechoslovakia-french relations between two wars;the european union.
Abstract: Má bakalářská práce se zabývá obdobím od roku 1867 až po současnost. Popisuje první cestu českých politiků ve Francii a známosti, se kterými se setkali. Dále se zabývá První republikou a M.R. Štefánikem, který se zasloužil o vznik Československa. V práci je také uvedeno období mezi dvěma válkami a poté francouzsko-české vztahy v rámci EU. Dále zmiňuji důležité návštěvy osobností jak ve Francii, tak v České republice.
Abstract in different language: My bachelor thesis covers the period from 1867 to the present. It describes the first journey of Czech politicians in France and the acquaintances they have encountered. It also deals with the First Republic and M.R. Stephanik, who earned the creation of Czechoslovakia. The work also lists the period between two wars and then French-Czech relations within the EU. I also mention important personality visits in both France and the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce402,6 kBAdobe PDFView/Open
Gregrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce673,87 kBAdobe PDFView/Open
Gregrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce914,49 kBAdobe PDFView/Open
Gregrova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce387,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.