Title: Zavedení chovu Mérenských koní v Čechách a jejich dovoz z Francie
Other Titles: Introduction of breeding Mererian horses in Bohemia and their import from France
Authors: Jestřábová, Lucie
Advisor: Fournier Rémy Julien
Referee: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41292
Keywords: mérenský kůň;chov;rozdíly v chovech;jazyková bariéra;registrace koní;právní náležitosti;historie plemene
Keywords in different language: mérens horse;breeding;differences in breeds;language barrier;registration of horses;legal requirements;history of the breed
Abstract: Práce pojednává o založení chovu zahraničního plemene koní v České republice. Shrnuje historii plemene a rozebírá problematiky spojené se zahájením chovu a s převozem koní z Francie do Čech. Poukazuje na problémy spojené s jazykovou bariérou a rozdíly mezi zeměmi.
Abstract in different language: The thesis deals with the establishment of breeding of a foreign breed of horses in the Czech Republic. It summarizes the history of the breed and discusses the issues associated with the start of breeding and with the transport of horses from France to Bohemia. It points to the problems associated with the language barrier and differences between countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace FINAL.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Jestrabova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce668,28 kBAdobe PDFView/Open
Jestrabova - oponent.pdfPosudek oponenta práce859,82 kBAdobe PDFView/Open
Jestrabova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce472,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.