Title: Proudění vzduchu v okolí frézy studované metodou PIV
Other Titles: Air flow around the milling cutter studied by PIV method
Authors: Kubíková, Tereza
Advisor: Duda Daniel, RNDr. Ph.D.
Referee: Žitek Pavel, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41310
Keywords: piv;fréza;turbulentní proudění;vířivost;prostorová korelační funkce fluktuace rychlosti;synchronizace
Keywords in different language: piv;milling cutter;turbulent flow;vorticity;synchronization;correlation function of the velocity fluctuation
Abstract: Bakalářská práce obsahuje pozorování proudění vzduchu okolo frézy, která rotuje pomocí vrtačky. U frézy je umístěna deska demonstrativně sloužící jako obráběný předmět. Měření bylo provedeno v pěti variantách, kdy se měnila poloha kamery/laseru a desky tak, aby byl pozorován vývoj proudění. Všechna měření byla provedena metodou PIV, pomocí které je možno zachytit proudění celého pole najednou. K experimentu byl sestaven synchronizátor otáček frézy a vrtačky.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains observation of air flow around a milling cutter rotating by means of a drill and a plate demonstratively serving as a workpiece. The measurement was performed in five variants, where the position of the camera / laser and the plate was changed in order to observe the flow development. All measurements were performed by the PIV method, which can capture the flow of the entire field at once. The synchronizer of the milling cutter and the drilling machine was set up for the experiment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kubikova.pdfPlný text práce10,42 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kubikova_Hodnoceni vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce395,55 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kubikova_Posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce353,18 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kubikova_Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce194,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.