Title: Richard Teschner - rakouský malíř, loutkář a scénograf z Karlových Varů
Other Titles: Richard Teschner - Austrian Painter, Puppet Master and Scenographer from Carlsbad
Authors: Kreuzová, Kristýna
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41328
Keywords: jugendstil;bühnenbild;puppenspiel;biographie;graphische werke;malerei;figurenspiegel;goldene schrein
Keywords in different language: art nouveau;scenographie;puppetry;biography;graphic arts;painting;the figure mirror;the golden casket
Abstract: Bakalářská práce "Richard Teschner - rakouský malíř, loutkář a scénograf z Karlových Varů" se zabývá rodákem z Karlových Varů - umělcem Richardem Teschnerem, jenž po studiu pražské Akademie výtvarných umění odešel na studia do Vídně, kde se usadil a později i zemřel. V bakalářské práci je popsán jeho život a umělecká tvorba. V přílohách se nacházejí ukázky jeho umělecké práce.
Abstract in different language: The Undergraduate thesis "Richard Teschner - Austrian Painter, Puppet Master and Scenographer from Carlsbad" deals with a native of Karlovy Vary - artist Richard Teschner, who went to study in Vienna after studying at the Academy of Fine Arts in Prague, where he settled and later died. The bachelor's thesis describes his life and artistic work. The appendices contain examples of his artwork.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kreuzova.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
Kreuzova_vp.pdfPosudek vedoucího práce737,56 kBAdobe PDFView/Open
Kreuzova_op.pdfPosudek oponenta práce737,99 kBAdobe PDFView/Open
Kreuzova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce3,63 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.