Title: Kolísání pádu u předložek v německém jazyce
Other Titles: Variation of prepositional cases in German language
Authors: Škubalová, Jana
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41330
Keywords: předložky v němčině;primární předložky;sekundární předložky;kolísání předložek;postavení předložek;korpus
Keywords in different language: prepositions in german;primary prepositions;secondary prepositions;fluctuation of the prepositions;korpus
Abstract: Tato bakalářská práce kolísání pádu u předložek německého jazyka se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou předložky definovány dle různých autorů. Poté jsou předložky rozděleny dle různých kritérií (např. vznik, postavení, rekce). Důraz je kladen na kolísání pádu u předložek. Zmíněno je také, kde a proč předložky kolísají. V praktické části se pracuje prakticky s předložkami, které kolísají. Seznam kolísavých předložek, který je zkoumán je dle autorů Helbig a Buscha. Pro předloženou práci bude využit korpus. Práce se bude soustředit na použití předložky s určitým a neurčitým členem. Praktická část má za cíl ukázat, jak se chovají vybrané předložky, které kolísají a vyhodnotit, který pád převládá.
Abstract in different language: This bachelor thesis about the fluctuation of the case at the prepositions in German language is divided into a theoretical and practical part. The prepositions are defined by various authors in the theoretical part. The prepositions are later divided by different criteria (such as origin, position). The main focus is placed on the fluctuation of the case at the prepositions. Meanwhile, in the practical part, we work with the fluctuation prepositions practically. The list of the observed prepositions is made by Heilbig and Buscha. The thesis will focus on the usage of the preposition with definitive and indefinite article. The practical part of the thesis has a goal to show how the chosen prepositions act and evaluate which of the case is the determinative one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skubalova_BP.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Skubalova_vp.pdfPosudek vedoucího práce96,7 kBAdobe PDFView/Open
Skubalova_op.pdfPosudek oponenta práce92,91 kBAdobe PDFView/Open
Skubalova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce505,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.