Title: Výuka a postavení češtiny v Rakousku
Other Titles: Teaching and the position of the Czech language in Austria
Authors: Plecitá, Veronika
Advisor: Motlíková Iva, Mgr. et Mgr.
Referee: Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41333
Keywords: výuka českého jazyk;český jazyk v rakousku;školský spolek "komenský";česká menšina v rakousku
Keywords in different language: czech language teaching;czech language in austria;schulverein "komenský";czech minority in austria
Abstract: Bakalářská práce má za cíl přiblížit výuku a postavení českého jazyka v Rakousku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popisován vývoj a rozšiřování českého jazyka v Rakousku, od jeho prvních zmínek až po současnost. Dále se práce zabývá Školským spolkem "Komenský", který se zasloužil o výuku českého jazyka na rakouských školách a je neustále činný. V poslední kapitole teoretické části jsou popsány možnosti výuky českého jazyka v různých vzdělávacích institucí. V praktické části jsou analyzovány rozhovory rakouských občanů, kteří se učí z různých důvodů český jazyk.
Abstract in different language: This undergraduate thesis aims to describe the teaching and the position of the Czech language in Austria. The work is divided into two main parts, the theoretical and practical part. In the theoretical part is focused on the status of the Czech language from the first appearing in Austria to present. The second part of the theoretical section deals with the School association "Komensky", which contributed to the development of Czech in Austria. In the last chapter of the theoretical part are mentioned the opportunities for learning Czech in Austria. The practical part of the undergraduate thesis includes the research, which was based on the evaluation of interviews. Seven Austrian respondents had answered ten structured questions that were analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelorarbeit.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Plecita_vp.pdfPosudek vedoucího práce89,15 kBAdobe PDFView/Open
Plecita_op.pdfPosudek oponenta práce93,62 kBAdobe PDFView/Open
Plecita_obh.pdfPrůběh obhajoby práce711,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.