Title: Kapitoly z dějin zaniklé obce Pleš
Other Titles: Chapters from history of extinct village Pleš
Authors: Vorlová, Anna
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41334
Keywords: pleš;václav;rabov;zaniklé obce;západní čechy;historie;první světová válka;druhá světová válka;odsun němců;sklářství;fara;kaple;hřbitov
Keywords in different language: pleš;václav;rabov;extinct villages;west bohemia;history;the first world war;the second world war;expulsion of germans;glassmaking;parish;chapel;cemetery
Abstract: Práce představuje historický vývoj dnes již zaniklé obce Pleš a k ní přilehlých obcí Václav a Rabov, které se nacházely v západních Čechách. V práci je zahrnuta celá historie obce od jejích počátků až po její zánik zapříčiněný odsunem německého obyvatelstva. Je zde popsán také vývoj sklářského průmyslu v Českých zemích, který je s historií obce úzce spjat.
Abstract in different language: The work presents the historical development of the now extinct village of Pleš and the adjacent villages of Václav and Rabov, which were located in west Bohemia. The work includes the entire history of the village from its beginnings to its demise caused by the expulsion of the German population. It also describes the development of the glass industry in the Czech lands, which is closely linked to the history of the village.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Anna Vorlova.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Vorlova_vp.pdfPosudek vedoucího práce725,15 kBAdobe PDFView/Open
Vorlova_op.pdfPosudek oponenta práce734,7 kBAdobe PDFView/Open
Vorlova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce3,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.