Title: Příroda v německých frazeologizmech a jejich české ekvivalenty
Other Titles: Nature in german phraseology and their czech equivalents
Authors: Turečková, Tereza
Advisor: Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil.
Referee: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41335
Keywords: frazeologizmus;frazeologické jednotky;přírodní jevy u počasí;výrazy v němčině a češtině
Keywords in different language: phraseology;phraseological expressions;natural phenomena in weather;idioms in german and czech
Abstract: Tato bakalářská práce s názvem "Příroda v německých frazeologizmech a jejich české ekvivalenty " je zaměřena na vyhledání všech přírodních frazeologizmů, speciálně zaměřené na jevy u počasí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována terminologii, znakům a klasifikaci frazeologizmů. Praktická část zahrnuje všechny nalezené frazeologizmy u jevů u počasí s následným provedením analýzy. V analýze se prokázalo, že výsledný počet frazeologických jednotek byl vysoký, což znamená, že frazeologizmy nás stále obklopují.
Abstract in different language: This bachelor's thesis entitled ,,Nature in German phraseology and their Czech equivalents" is focused on finding all natural idioms, especially focused on weather phenomena. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to the terminology, features and classification of idioms. The practical part includes all found idioms for weather phenomena, followed by analysis. The analysis showed that the resulting number of idioms units was high, which means that natur phraseology still surrounds us.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP T Tureckova.pdfPlný text práce488,43 kBAdobe PDFView/Open
Tureckova_vp.pdfPosudek vedoucího práce244,86 kBAdobe PDFView/Open
Tureckova_op.pdfPosudek oponenta práce262,37 kBAdobe PDFView/Open
Tureckova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce262,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.