Title: Význam tolerance v Lessingových divadelních hrách
Other Titles: The Importance of Tolerance Idea in Lessing"s Plays
Authors: Kouble, Petr
Advisor: Chappuzeau Bernhard
Referee: Pfeiferová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41336
Keywords: osvícenství;lessing;tolerance;18. století;měšťanstvo;náboženství;dramata;emilia galotti;židé;nathan;úklady a láska
Keywords in different language: enlightement;tolerance;jews;eighteen century;lessing's life;nathan the wise;emilia galotti;schiller
Abstract: Tato bakalářská práce se soustředí na různé pojetí tolerance, která je patrná zejména v dílech Emilia Galotti, Židé a Moudrý Nathan. Pro adekvátní orientaci v Lessingových dílech je na začátku práce stručně popsáno historické pozadí. Práce je napsána na základě teoretických spisů, které toto téma teoreticky definují. Patří k nim zejména čtyři koncepce tolerance, přičemž některé z nich jsou ve zpracovaných dílech uplatňovány. Mimo jiné se zde řeší otázka, zda-li je účinnější cesta směrem ke smírnému konci, nebo k tragické smrti hrdinky patřící ke společenské vrstvě, ke které by u publika měl být vzbuzen soucit. Pro porovnání s dalšími autory tohoto období se práce věnuje také Friedrichu Schillerovi, který zpracovává podobnou látku ve své měšťanské truchlohře Úklady a Láska.
Abstract in different language: The focus of this bachelor thesis is to distinguish various views on tolerance and how it is perceived by Gotthold Ephraim Lessing. There are two ways of viewing on this issue. Firstly, the good ending in Nathan the Wise, where the protagonists find out about their true religion which leads to understanding and compassion. Secondly, in Emilia Galotti the protagonist dies because of the unequality in the society which leads to death. In addition, the religious tolerance is obvious in The Jews, where prejudices hinder accepting a member of another religious group as an equal human being. The are four conceptions of tolerance that help to understand the main questions of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelorarbeit-P.Kouble.pdfPlný text práce774,56 kBAdobe PDFView/Open
Kouble_vp.pdfPosudek vedoucího práce214,01 kBAdobe PDFView/Open
Kouble_op.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kouble_obh.pdfPrůběh obhajoby práce269,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.