Title: Smlouvy a smluvní typy při vývoji, implementaci a poskytování software
Other Titles: Contracts and contract types in connection with development, implementation and provision of software.
Authors: Liška, Ondřej
Advisor: Janák Martin, JUDr.
Referee: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41382
Keywords: smluvní právo;smlouvy;software;it;spotřebitel;digitální obsah;závazky
Keywords in different language: contract law;contracts;software;it;consumer;digital content;obligations
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou smluv a smluvních vztahů v IT a to konkrétně smluv aplikovaných při celém životním cyklu softwaru bez ohledu na to zda se jedná o jeho vývoj či dispozici s ním. Hlavním cílem je uvedení smluvních typů užívaných v IT z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ale i těch, o kterých zákon výslovně nehovoří a následné podřazení konkrétních smluv v IT pod tuto typologii a specifikování materiálních náležitostí těchto smluv spolu s reflexí moderních technologických i smluvních trendů do těchto smluv.
Abstract in different language: This diploma thesis analyses the issues of contracts a and contractual relations within the IT sector, specifically the contracts used in connection with the lifecycle of software regardless whether they contain development or distribution. The main purpose of this thesis is to adduce contract types in accordance to the act No. 89/2012 coll., Civil code, also considering those that the civil code does not specifically mention and followingly to subordinate these types under the typology. Additionally material properties of these contracts with the reflection of modern technological and legal trends shall be provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Ondrej Liska.pdfPlný text práce667,31 kBAdobe PDFView/Open
Liska-2.pdfPosudek oponenta práce321,66 kBAdobe PDFView/Open
Liska-1.pdfPosudek vedoucího práce47,71 kBAdobe PDFView/Open
Liska Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce282,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.