Title: Návrh kritérií hodnocení pro produkty zdravotnické techniky
Other Titles: Proposal of evaluation criteria for products of medical devices
Authors: Novák, Martin
Advisor: Kleinová, Jana
Referee: Krubner, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4157
Keywords: ekonomické kritéria;technické kritéria;metoda párového hodnocení;fototerapeutická lampa;kosmetický přístroj
Keywords in different language: economical evaluation;technical evaluation;method of pair evaluation;phototherapeutic lamps;color therapy
Abstract: Bakalářská práce spočívá v návrhu kritérií hodnocení pro produkty zdravotnické techniky a porovnání technických a ekonomických kritérií u vybraných produktů. V rámci této práce bylo provedeno stanovení vah hodnotících kritérií dle zvolené metody a porovnání důležitosti kritérií u vybraných produktů.
Abstract in different language: This bachelor work consists in proposal of evaluation criteria for products of medical devices and the comparison of tech-nical and economical criteria of the selected products. The balance of evaluation criterias was defined according to met-hode selected during the scope of this work, and a compari-son of criteria importance for selected products had been made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Navrh kriterii hodnoceni pro produkty zdravotnicke techniky_Martin Novak_2012.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Novak_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce518,81 kBAdobe PDFView/Open
Novak_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Novak_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce343,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.