Title: Analýza precipitačních a transformačních dějů během zušlechťování u pružinové oceli
Authors: Zmeko, Jan
Advisor: Džugan Jan, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Jandová Dagmar, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41637
Keywords: pružinová ocel s mědí;precipitát mědi v oceli;popouštění;popouštěcí karbidy;popouštěcí křivky
Keywords in different language: spring steel alloyed cu;precipitate copper in steel;tempering;tempered carbides;tempering diagram
Abstract: Cílem diplomové práce bylo získat nové poznatky o chování a vlivu mědi ve středně legované pružinové oceli 42SiCr, při různých teplotních režimech během procesu zušlechťování. Experiment zahrnoval měření tvrdosti, mikrostrukturní analýzy s využitím světelné a elektronové mikroskopie a termofyzikální měření. Během výzkumu bylo zjištěno, že měď v oceli zřejmě ovlivňuje vylučování karbidů během procesu popouštění. Měď pravděpodobně podporuje vylučování jemných komplexních karbidů.
Abstract in different language: The aim of this thesis statement was to gain new knowledge about the behavior and influence of copper in medium - alloyed spring steel 42SiCr, at different temperature modes during the refining process. The experiment included measuring of hardness, microstructural analysis using light and electron microscopy and thermophysical measurements was performed. During the research, it was found that copper in steel is likely to affect carbide precipitation during the tempering process. Copper probably promotes the precipitation of fine complex carbides within the microstructure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jan_Zmeko.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP-Jan Zmeko 3. cast.pdfPosudek oponenta práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_7_Hodnoceni DP_Zmeko.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Jan ZMEKO.pdfPrůběh obhajoby práce3,71 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.