Title: Možnosti implementace aditivních technologií ve slévárně drobných odlitků
Authors: Votava, Filip
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing. IWE
Referee: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41639
Keywords: vytavitelný model;aditivní technologie;fdm;sla;mjm;mjf
Keywords in different language: investment casting;additive manufacturing;fdm;sla;mjm;mjf
Abstract: Tato práce je zaměřena na možnosti implementace aditivních technologií do procesu slévárny, kde je používána technologie vytavitelného modelu. Cílem práce je určení optimální aditivní technologie pro vytvoření vytavitelného modelu. Tento cíl mimo jiné zahrnuje určení vhodného materiálu a finanční hlediska použitých variant.
Abstract in different language: This thesis is focused on possible implementations of additive manufacturing technologies into the investment casting process. The aim of the work is to determine the optimal additive manufacturing technology for creating a fusible model. This aim also includes identification of appropriate material and financial aspects of used variants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Votava.pdfPlný text práce9,78 MBAdobe PDFView/Open
F_VOTAVA-7D 2018_9_Hodnoceni oponenta DP.pdfPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
VOTAVA_ Filip_Hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Filiop VOTAVA.pdfPrůběh obhajoby práce3,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.