Title: Vliv různého obsahu hliníku a manganu na korozivzdornost vysocepevných ocelí.
Authors: Hajšman, Jan
Advisor: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Jandová Dagmar, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41644
Keywords: korozní odolnost ocelí;korozní zkoušky;potenciodynamická zkouška;expoziční korozní zkouška;středně manganové oceli
Keywords in different language: steel corrosion resistance;corrosion testing;potentiodynamic test;exposure corrosion test;medium manganese steel
Abstract: Pro vysocepevné nízkouhlíkové oceli je korozivzdornost velmi důležitou vlastností s ohledem na jejich typické využití v automobilovém a dopravním průmyslu. U moderních vysocepevných ocelí využívajících TRIP efekt, je v posledních letech tendence nahrazovat křemík alespoň částečně hliníkem a zároveň zvyšovat obsah manganu. Tyto změny chemického složení se projevují nejen na výsledné mikrostruktuře ale i na korozních vlastnostech vysocepevných ocelí. V rámci diplomové práce bude hodnocena korozivzdornost ocelí s různým obsahem manganu a hliníku.
Abstract in different language: Since the high strength steels are typically used in automotive industry, the corrosion resistance represents a very important property of these materials. In recent years there is a tendency of replacing silicon with aluminum and increasing the manganese content in advanced high strength steels. These variations in chemical composition affect not only the resulting microstructure but also the corrosion properties of high strength steels. This thesis is focused on evaluation of the corrosion properties of steel with varying manganese and aluminum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Hajsman.pdfPlný text práce7,55 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_7_Hodnoceni DP-Hajsman.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP-Jan Hajsman.pdfPosudek oponenta práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Jan HAJSMAN.pdfPrůběh obhajoby práce3,47 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.