Title: Technologický postup výroby sonotrody pro ultrazvukové svařování.
Authors: Trčka, Jan
Advisor: Benešová Soňa, Ing. Ph.D.
Referee: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41646
Keywords: sonotroda;ultrazvuk;svařování ultrazvukem;zpracování nástrojové oceli;reverzní kování
Keywords in different language: sonotrode;ultrasonic;ultrasonic wellding;tool steel processing;reverse forging
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problémy v technologii svařování ultrazvukem, konkrétně na svařovací nástroje - sonotrody. Současné nástroje jsou poruchové a nákup nových nástrojů z používaných materiálů je velmi nákladný. Práce mapuje kompletní technologický postup výroby nové sonotrody z kované rychlořezné nástrojové oceli. Tento materiál by měl mít přínosy v oblastech vedení ultrazvukové vlny, mechanických vlastností a také by měl být ekonomicky přijatelnější.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on problems in the ultrasonic wellding technology, especially on welding tools - sonotrodes. The current tools are faulty and buying a new tools from used materials is very expensive. The work contains the complete technological process of production of the new sonotrode from forged high-speed tool steel. This material should have benefits in the areas of ultrasonic conduction, mechanical properties and should also be more economically acceptable.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Trcka.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
priloha_oponentni_posudek_trcka.pdfPosudek oponenta práce54,08 kBAdobe PDFView/Open
7D 2018_7_Hodnoceni DPTrcka.pdfPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Jan TRCKA.pdfPrůběh obhajoby práce4,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.