Title: Optimalizace robotického svařování
Authors: Stach, Ondřej
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing. IWE
Referee: Florek Anton, Ing. CSc., Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41647
Keywords: orbitální svařování;wig;heterogenní svar;koroze pod napětím;optimalizace orbitálního svařování;svařování trubek
Keywords in different language: orbital wig welding;dissimilar metal joint;stress corrosion cracking;optimization of orbital welding;pipe welding
Abstract: Práce se zabývá svařováním heterogenních svarových spojů trubek mezi austenitickou a feriticko-perlitickou ocelí. V teoretické části je popsán vliv svařování na vlastnosti spoje a dále je popsána technologie automatového orbitálního svařování. V experimentální části byl odladěn orbitální svařovací proces pro odlišné typy úkosů trubek. Na zhotovených spojích byly provedeny nedestruktivní zkoušky, metalografické hodnocení a zkouška mikrotvrdosti.
Abstract in different language: This work deals with the issue of dissimilar metals welds between austenitic and ferritic-pearlitic steel pipes. In the theoretical part there is described how the welding process influences the properties of the weld. The orbital welding process is also described in the theoretical part. The experimental part is focused on optimization of automatic orbital welding for different types of bevels of the pipes. Welded samples were evaluated by non destructive and destructive testing. The metallographic evaluation was done including micro hardness measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stach_fin.pdfPlný text práce10,29 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_9_Hodnoceni oponenta DP_ AF_zabezpeceno.pdfPosudek oponenta práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
STACH_Hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Ondrej STACH.pdfPrůběh obhajoby práce3,49 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.