Title: Vliv parametrů depozice na výsledné vlastnosti kovových komponent vytvořených pomocí metody přímé laserové depozice
Authors: Brázda, Michal
Advisor: Džugan Jan, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Daniel Matěj, Prof. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41648
Keywords: přímá laserová depozice;ded;316l;strategie;depozice;mechanické zkoušky;metalografie;miniaturní vzorky;mtt;mct;světelná mikroskopie;elektronová mikroskopie;ebsd;fraktografie
Keywords in different language: direct laser deposition;ded;316l;strategy;deposition;mechanical tests;metallography;miniature samples;mtt;mct;light microscopy;electron microscopy;ebsd;fractography
Abstract: Cílem této diplomové práce je zjištění vlivu parametrů depozice na výsledné vlastnosti kovových komponent. V práci jsou porovnány výsledky ze zkoušek tvrdosti, tahem a vrubové houževnatosti na miniaturních vzorcích. Dále je deponovaný materiál zkoumán pomocí metalografických zkoušek jako je světelná mikroskopie, elektronová mikroskopie a EBSD. Na porušených vzorcích je provedena fraktografie.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to examine the impact of deposition parametres on properties of metal parts. It compares results of various testing - hardness test, micro tensile test and micro crack test. Another set of testing on deposited material follows, in particular metallographic tests such as light microscopy, electron microscopy and EBSD. Fractography was performed on damaged samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Brazda_2020.pdfPlný text práce6,97 MBAdobe PDFView/Open
Brazda_Hodnoceni oponenta DP.pdfPosudek oponenta práce52,74 kBAdobe PDFView/Open
7D 2018_7_Hodnoceni DP_Brazda.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Michal BRAZDA.pdfPrůběh obhajoby práce3,72 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.