Title: Optimalizace svařovacích parametrů technologie GMAW, pro robotické svařování pozinkovaných oceli v automobilovém průmyslu
Authors: Tochylin, Mykhailo
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing. IWE
Referee: Kraft Jaroslav, Ing. IWE
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41653
Keywords: gmaw;mag;robotické svařování;svařování pozinkovaných ocelí;ts;wfs;wtp;trim;parametrické rovnice svařování
Keywords in different language: gmaw;mag;robotic welding;galvannealed steel welding;ts;wfs;wtp;trim;parametric welding equations
Abstract: Diplomová práce obsahuje studii na použitelný rozsah svařovacích parametrů, a to rychlost svařování, rychlost podávání drátu a pozici drátu vůči základním materiálům, a zároveň návrh optimálních hodnot těchto parametrů pro danou problematiku. Práce dále obsahuje makro, mikro a tvrdostní vyhodnocení svarových spojů v případě použití těchto parametrů.
Abstract in different language: The diploma thesis includes a case study on an applicable range of welding parameters, namely the Welding speed, Wire feed speed, and Wire target point against the base materials. Additionally, the author of the thesis suggests optimal figures of the above mentioned parameters for the given case study. The thesis also includes a macro, micro and hardness assessment of weld joints in case of implementing the suggested optimal parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tochylin_DP.pdfPlný text práce21,22 MBAdobe PDFView/Open
TOCHYLIN_Hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek - Tochylin.pdfPosudek oponenta práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Mykhailo TOCHYLIN.pdfPrůběh obhajoby práce3,36 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.