Title: Návrh převodovky a výpočet ztrátového výkonu pro různé způsoby mazání
Other Titles: Gearbox design and power loss calculation for different lubrication methods
Authors: Šimečková, Lucie
Advisor: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Rašpl Radovan, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41659
Keywords: průmyslové převodovky;výpočet ozubení;výpočet ložisek;výpočet hřídelí;ztrátové výkony;maziva;režimy mazání
Keywords in different language: industrial gearboxes;gear calculation;bearing calculation;shaft calculation;power losses;lubricants;lubrication modes
Abstract: Diplomová práce je složena ze dvou rovnocenných úkolů. Prvním úkolem je analýza ztrátových výkonů při různých způsobech mazání a studie faktorů ovlivňujících ztráty. Druhým úkolem je návrh průmyslové převodovky na základě výsledků a poznatků z analýzy.
Abstract in different language: The diploma thesis consists of two equivalent tasks. The first task is the analysis of power losses in various methods of lubrication and the study of factors influencing losses. The second task is the design of an industrial gearbox based on the results and findings of the analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Simeckova_DP.pdfPlný text práce14,54 MBAdobe PDFView/Open
DP_Simeckova_Lucie_Hodnoceni_vedouciho_Kratky.pdfPosudek vedoucího práce829,76 kBAdobe PDFView/Open
DP_Simeckova_Lucie_Oponentni_posudek_Raspl.pdfPosudek oponenta práce492,32 kBAdobe PDFView/Open
Simeckova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce219,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.