Title: Klimatizace motorového vozu ř. 810
Other Titles: Airconditioning of diesel multiple unit class 810
Authors: Polishchuk, Vitalii
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hampl Václav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41660
Keywords: motorový vůz;klimatizace;klimatizační jednotka;pohodli;vzduchovody;výkon klimatizačního zařízení;rozvod vzduchu
Keywords in different language: motor coach;air-conditioning;air conditioning unit;comfort;air ducts;power of air conditioning;air distribution
Abstract: Cílem je provést integrace klimatizace z provedením potřebného výpočtu výkonu klimatizační jednotky. Provést specifikaci požadavků s ohledem na správnou funkčnost a technickou jednoduchost. Výsledkem je konstrukční návrh úpravy střechy vozu pro montáž klimatizační jednotky a návrh rozvodu vzduchu do interiéru. U výsledného řešení provést komplexní hodnocení.
Abstract in different language: The aim is to integrate the air conditioning with the necessary calculation of the performance of the air conditioning unit. Carry out the specification of requirements with regard to correct functionality and technical simplicity. The result is a design proposal for the modification of the motor coach roof for the installation of the air conditioning unit and a design for air distribution to the interior. Perform a comprehensive evaluation of the resulting solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - POLISHCHUK Vitalii.pdfPlný text práce5,91 MBAdobe PDFView/Open
DP_Polischuk_Vitalii_Hodnoceni_vedouciho_Heller.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
DP_Polischuk_Vitalii_Oponentni_posudek_Hampl.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Polishchuk_Vitalii.pdfPrůběh obhajoby práce223,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.