Title: Návrh Jakobsova podvozku s nápravou pro nízkopodlažní tramvajové vozidlo
Other Titles: Design of Jakobs bogie with an axle for the low-floor tram
Authors: Lácha, Vlastimil
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Roub Antonín, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41666
Keywords: tramvaj;podvozek;nápravnice;kolébka;jacobsův;rám;vypružení;nízkopodlažní;koncepční;brzdy;trakce;návrh
Keywords in different language: tram;bogie;axle;jacobs;frame;springs;low-floor;concept;brakes;traction;design
Abstract: Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem podvozku pro nízkopodlažní tramvajové vozidlo. Práce obsahuje návrh základních komponent podvozku jako jsou: rám, nápravnice, vypružení, trakční soustava a brzdové ústrojí. Výstupem práce je 3D model koncepčního podvozku vytvořený pomocí softwaru Autodesk Inventor 2019.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with complex design of the bogie for low-floor tram. The work includes design of the basic components such as frame, axle, springs, tractive system and brakes. The result is the 3D model of the concept bogie created with the software Autodesk Inventor 2019.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lacha_DPDM_2020.PDFPlný text práce6,74 MBAdobe PDFView/Open
DP_Lacha_Vlastimil_Hodnoceni_vedouciho_Heller.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
DP_Lacha_Vlastimil_Oponentni_posudek_Roub.pdfPosudek oponenta práce134,24 kBAdobe PDFView/Open
Lacha_Vlastimil.pdfPrůběh obhajoby práce212 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.