Title: Návrh přívěsného vozíku za osobní automobil s kompenzací úbytku výkonu
Other Titles: Design of a trailer for a passenger car with power loss compensation
Authors: Kopelentová, Kateřina
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Spal Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41670
Keywords: přívěs;elektromobil;elektromotor;mkp
Keywords in different language: trailer;electric car;electric motor;fea
Abstract: Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti přívěsného vozíku s vlastním pohonem. Cílem je částečná kompenzace ztrát elektromo-bilu při tažení přívěsu. Práce obsahuje rešerši trhu v oblasti pohonů přívěsů, návrh vhodných variant, výběr optimální varianty a kon-strukční návrh zvolené varianty, podle požadavků zadavatele. Návrh je podložen analytickými výpočty a výpočty MKP.
Abstract in different language: The diploma thesis is sddressing feasibility study of self propelled trailer. Partial compensation of electric car power loss, when towing a trailer. The tresis contains research of market in field of trailer propu-lsion, proposal of suitable options, selection of optimal option design proposal of selected option according to MBtech Bohemia company requirements.The Proposal was supported by analytical calculations and FEA calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kopelentova_2020.pdfPlný text práce6,77 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kopelentova_Katerina_Hodniceni_vedouciho_Cermak.pdfPosudek vedoucího práce437,85 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kopelentova_Katerina_Oponentni_posudek_Spal.pdfPosudek oponenta práce568,07 kBAdobe PDFView/Open
Kopelentova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce220,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.