Title: Návrh konstrukčního řešení utahováku přírubového spoje u nově vyvíjeného pohonu LKP-M/4
Other Titles: Design of tightening equipment of flange connection for newly developed control rod drive LKP/M4.
Authors: Bondareva, Irina
Advisor: Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ruchař Miloslav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41674
Keywords: závitový spoj;předepnutý šroubový spoj;metoda vyvození předpětí;momentový klíč;elektrický utahovák;pneumatický utahovák;hydraulický utahovák;napínák šroubů
Keywords in different language: thread connection;screw connection with preload;method of determining the preload;moment spanner;electric fastener;pneumatic fastener;hydraulic fastener;screw turnbuckle
Abstract: Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením elektrického utahováku. Teoretická část obsahuje základní informace o závitovém spoje, popis předepnutého šroubového spoje a metody vyvození potřebného předpětí. Praktická část se zabývá vlastním konstrukčním řešením elektrického utahováku přírubového spoje a pevnostním výpočtem utahováku pro účinky namáhání od utahovacího momentu.
Abstract in different language: This master's thesis deals with the topic of designing of an electric fastener. The theoretical part has basic information about thread connections, a description of a preloaded screw connection and the method of determining the required preload. The practical part displays an original design of an electric fastener of a flange connection and a strength calculation of the fastener against the effects of the stress from the fastening moment of force.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bondareva_N2301_29.07.2020.pdfPlný text práce5,73 MBAdobe PDFView/Open
DP_Bondareva_Irina_Hodnoceni_vedouciho_Vanek.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
DP_Bondareva_Irina_Oponentni_posudek_Ruchar.pdfPosudek oponenta práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Bondareva_Irina.pdfPrůběh obhajoby práce229,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.