Title: Návrh integrovaného dopravníku pro vstřikovací lis
Other Titles: Design an integrated conveyor for injection moulding machine
Authors: Pomahač, Jiří
Advisor: Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Skřivánek Petr, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41678
Keywords: dopravníkové systémy;technický systém;dopravník;rám;výlisek;infračervený teploměr;laserová hlava;"smart online" zařízení
Keywords in different language: conveyor systems;technical system;conveyor;infrared thermometer;laser head;"smart online" device
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá dopravníkovými systémy a návrhem dopravníku pro vstřikovací lis ENGEL VC120. Na počátku je představena společnost ENGEL. Teoretické část práce pojednává o historii a současnosti dopravníkových systémů, které jsou rozděleny do skupin dle přepravovaného materiálu. Je zároveň představen i výrobní program společnosti ENGEL a konkurenční řešení dopravníkových systémů. V praktické části je navrženo inovativní řešení dopravníku pro vstřikovací lis ENGEL VC120, následně je provedeno vyhodnocení a SWOT analýza.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with conveyor systems and conveyor design for the injection molding machine ENGEL VC120. At the beginning is introduced company ENGEL. The theoretical part deals with the his-tory and present of conveyor systems, which are divided into groups according to the transported material. The production program of ENGEL and competitive solutions for conveyor systems are also introduced. In the practical part is designed an innovative conveyor solution for the ENGEL VC120 injection molding machine, then it is performed evaluation and SWOT analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pomahac_diplomova_prace.pdfPlný text práce7,76 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pomahac_Jiri_Hodnoceni_vedouciho_Stanek.pdfPosudek vedoucího práce466,31 kBAdobe PDFView/Open
DP_Pomahac_Jiri_Oponentni_posudek_Skrivanek.pdfPosudek oponenta práce523,37 kBAdobe PDFView/Open
Pomahac_Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce251,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.