Title: Přestavování beranu klikového kovacího lisu s klikovou hřídelí uloženou zleva doprava
Other Titles: Adjustment of the forging press ram with the crankshaft mounted from left to right
Authors: Lazar, Václav
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Toman Petr, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41679
Keywords: kovací lis;kliková hřídel;beran;přestavování;mkp
Keywords in different language: forging press;crankshaft;ram;adjusting;fem
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem přestavování beranu kovacího lisu s klikovou hřídelí uloženou zleva doprava. Práce obsahuje rešerši známých variant přestavování a návrh nového řešení. Konstrukční návrh je proveden pomocí analytických výpočtů, MKP výpočtů a je zpracován pomocí výkresové dokumentace.
Abstract in different language: This thesis is focused on the design of ram adjusting of the forging press with a crankshaft mounted from the left to the right. The thesis also concludes a research of already known versions of adjusting and a design of the new solution. The construction desing is made using the analytic calculations, FEM calculations and there is also a drawing attached.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lazar_2020.pdfPlný text práce7,36 MBAdobe PDFView/Open
DP_Lazar_Vaclav_Hodnoceni_vedouciho_Hlavac.pdfPosudek vedoucího práce396,51 kBAdobe PDFView/Open
DP_Lazar_Vaclav_Oponentni_posudek_Toman.pdfPosudek oponenta práce474,66 kBAdobe PDFView/Open
Lazar_Vaclav.pdfPrůběh obhajoby práce256,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.