Title: Řízení jalového výkonu v obnovitelných zdrojích připojených do distribuční sítě
Other Titles: Blind output control in renewable power energy generations connected in the distribution network
Authors: Kanta, Tomáš
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41733
Keywords: elektrizační soustava;přenosová soustava;distribuční soustava;napětí;fotovoltaická elektrárna;kompenzace;účiník;činný výkon;jalový výkon;frekvence
Keywords in different language: electricity grid;transmission grid;distribution grid;voltage;solar power plant;compensation;power factor;active power;reactive power;frequency
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá podmínkami připojování obnovitelných zdrojů do distribuční sítě na území České republiky. Konkrétně se zaměřuje na řízení jalového a činného výkonu v elektrizační soustavě. Cílem praktické části je rozbor vlastností konkrétní fotovoltaické elektrárny o výkonu 2,2 MW z hlediska dodávaného činného a jalového výkonu do sítě. Výhodou navrženého řešení je použití tří transformátorů o výkonu 800 kVA, což vede ke snížení provozních ztrát.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the conditions of connecting a renewable energy source into the distribution network grid in the Czech republic. The next chapter focuses on the various ways of controlling active power and reactive power in the electrical grid. The goal of the practical part is the analysis of photovoltaic power plant with an installed capacity of 2,2 MW and its supplied active and reactive power. The advantage of this particular design is the use of three power transformers of 800 kVA, which decreases operating losses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Kanta - BP.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
082237_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
082237_oponent.pdfPosudek oponenta práce821,78 kBAdobe PDFView/Open
082237_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce106,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.