Title: Návrh modelu připravenosti pro hodnocení interních logistických procesů v kontextu Průmyslu 4.0
Authors: Zoubek, Michal
Šimon, Michal
Citation: Průmyslové inženýrství 2020: Mezinárodní studentská vědecká konference: 7. října 2020, Plzeň, s. 213-229
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/42206
ISBN: 978-80-261-0969-3
Keywords: průmysl 4.0;interní logistické procesy;modely připravenosti;hodnocení
Keywords in different language: industry 4.0;internal logistics processes;preparedness models;evaluation
Abstract: Koncept Průmysl 4.0 dostal svůj název podle čtvrté průmyslové revoluce, která právě probíhá. Vznikl před pár lety v Německu a jeho posláním je řešit situaci, kterou způsobila čtvrtá průmyslová revoluce, kterou zcela evidentně vyvolal internet a digitalizace. Zatímco předchozí etapa digitalizace přinesla do průmyslu počítače a roboty, čtvrtá průmyslová revoluce je mezi sebou propojila a naučila je komunikovat. Podniky na tento vývoj musí být připraveny a jejich připravenost a zralost hodnotí modely připravenosti. Nalezené modely jsou analyzovány a porovnávány a jsou hlavním předmětem teoretické části článku. Právě nový model připravenosti je hlavní náplní tohoto článku a záměrem je představit nástroj pro komplexní hodnocení interní logistiky, která obsahuje klíčové procesy jako je interní manipulace, skladování nebo balení. Interní logistika má tedy v rámci tohoto konceptu velký potenciál a představuje pro logistiku příležitosti pro růst a rozvoj. Nicméně důležité je znát současnou úroveň na základě diagnostiky a k tomu slouží právě navržený model.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zoubek.pdfPlný text532,63 kBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdf698,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.