Title: Nouzové distanční vzdělávání v době epidemie koronaviru – metodické infografiky na pomoc učitelům
Other Titles: Emergency distance education during the coronavirus epidemic - methodological infographics to help teachers
Authors: Čepičková, Jana
Mentlík, Pavel
Rohlíková, Lucie
Vejvodová, Jana
Citation: ČEPIČKOVÁ, J. MENTLÍK, P. ROHLÍKOVÁ, L. VEJVODOVÁ, J. Nouzové distanční vzdělávání v době epidemie koronaviru – metodické infografiky na pomoc učitelům. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi, 2020, roč. 64, č. 1, s. 33-40. ISSN 1210-0811.
Issue Date: 2020
Publisher: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43041
ISSN: 1210-0811
Keywords: nouzové distanční vzdělávání;učitelé;infografiky
Keywords in different language: emergency remote teaching;teachers;infographics
Abstract: Tento příspěvek je koncipován jako přehled doporučení, které vydala Západočeská univerzita v Plzni v úvodních dnech nouzového stavu, aby podpořila metodickou kvalitu realizace nouzového distančního vzdělávání. Ve spolupráci oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání a Fakulty pedagogické byly na pomoc učitelům vydány tři infografiky. Forma infografik byla zvolena pro vyšší dopad a účinnost materiálu – infografiky umožňují snadné sdílení na sociálních sítích, jsou přehledné a učitelé z nich mohou rychle získat základní informace pro další pedagogickou reflexi.
Abstract in different language: This paper is conceived as an overview of the recommendations issued by the University of West Bohemia in Pilsen in the initial days of the state of emergency in order to support the methodological quality of the implementation of emergency distance education. In cooperation with the Division of Lifelong and Distance Education and the Faculty of Education, three infographics were issued to help teachers. The form of infographics was chosen for higher impact and efficiency of the material - infographics allow easy sharing on social networks, they are clear and teachers can quickly get basic information from them for further pedagogical reflection.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
Články / Articles (KVD)
Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SKMBT_C28021030815480.pdf3,81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD