Title: Dohled nad činností soudních exekutorů
Other Titles: The surveillance of the activities of court distrainers
Authors: Vondrášková, Jitka
Referee: Pulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Wolfová Jitka, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43249
Keywords: soudné exekutoři;dohled;kárná odpovědnost;komparace
Keywords in different language: court distrainers;the surveillance;the disciplinary liability;the comparation
Abstract: Tématem mé práce je dohled nad činností soudních exekutorů. V hlavní kapitole popisující dohled se zabývám jednotlivými dohledovými orgány, jejich postupem při výkonu dohledu a jejich pravomocemi. Pro celkové zhodnocení rozsahu a obsahu dohledu nad soudními exekutory jsem provedla komparaci dohledu nad jinými právními profesemi, a to nad advokáty, notáři a soudci. Rovněž jsem provedla komparaci dohledu nad činností soudních exekutorů u nás a ve Slovenské republice.
Abstract in different language: The main goal of my thesis is the surveillance od the activities od court distrainers. The main chapter is outlining the surveillance and here I deal with the individual surveillance authorities, the procedure which they use while they are performing the surveillance and the competencies which they have. I carried out the comparison of the surveillance with other legal professions such as lawyers, nitaries and judges for the overal assessment of the range and the content of the surveillance. I carried out also the comperison of the surveillance of the court distrainer activities in our country and the Slovak republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RIGO Pdf.pdfPlný text práce891,26 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Vondraskova.pdfPosudek oponenta práce56,66 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vondraskova.pdfPrůběh obhajoby práce266,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.