Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorToman, Lukáš
dc.contributor.refereeHrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.refereeRadvan Michal, Doc. JUDr. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2021-2-12
dc.date.accessioned2021-05-28T09:27:18Z-
dc.date.available2020-8-28
dc.date.available2021-05-28T09:27:18Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-8-31
dc.identifier85081
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43251
dc.description.abstractRigorózní práce poskytuje ucelený pohled na využití institutu ručení jako zajišťovacího nástroje v případech nezaplacené DPH. V rámci práce jsou analyzovány jednotlivé právní prameny, které normují užití ručení za nezaplacenou DPH. Těžištěm práce je kapitola 4., která je věnována detailnímu rozboru jednotlivých skutkových podstat obsažených v zákoně o dani z přidané hodnoty, jejichž naplnění je podmínkou pro uplatnění ručení za nezaplacenou DPH. Závěr práce obsahuje shrnutí jednotlivých skutkových podstat a související návrhy právní úpravy ručení za nezaplacenou DPH de lege ferenda.cs
dc.format121 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdaň z přidané hodnotycs
dc.subjectdphcs
dc.subjectručení za nezaplacenou daňcs
dc.subjectručení za nezaplacenou dphcs
dc.subjectpodvod na dphcs
dc.subjectnespolehlivý plátcecs
dc.subjectodepření nároku na odpočet daněcs
dc.titleRučení za nezaplacenou daň z přidané hodnotycs
dc.title.alternativeSuretyship for Unpaid Value Added Taxen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis provides a comprehensive overview of the use of the institute of suretyship as an instrument for securing unpaid VAT. In the thesis individual legal sources which regulate the use of suretyship for unpaid VAT are analyzed. The main part of the thesis is the chapter 4. which is dedicated to the detailed analysis of constituent elements contained in the Value Added Tax Act, the fulfillment of which is a condition for applying suretyship for unpaid VAT. The conclusion of the thesis includes a summary of the individual constituent elements and corresponding proposals of legal regulation of suretyship for unpaid VAT de lege ferenda.en
dc.subject.translatedvalue added taxen
dc.subject.translatedvaten
dc.subject.translatedsuretyship for unpaid taxen
dc.subject.translatedsuretyship for unpaid vaten
dc.subject.translatedvat frauden
dc.subject.translatedunreliable payeren
dc.subject.translatedrefusing to allow the right to deduct taxen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toman_Lukas_RP_Ruceni_za_nezaplacenou_dan_z_pridane_hodnoty.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Toman.pdfPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
p.o. RP Toman.pdfPrůběh obhajoby práce319,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.