Title: Pivovarnictví v plzeňském kraji v meziválečném období
Other Titles: Brewing in Pilsen Region during interwar period
Authors: Totzauer, David
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Boček Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43263
Keywords: měšťanský pivovar;plzeňský prazdroj;pivo plzeňského typu;plzeňské akciové pivovary;první světová válka;bavorsko
Keywords in different language: pilsner;uqruell;plzeňské akciové pivovary;litigation;weimar republic;bavaria
Abstract: Obsahem diplomové práce je zaměřená na vývoj pivovarnictví v Plzni a okolí v meziválečném období, kdy se Plzeňskému Prazdroji podařilo vydobýt pozici světového pivovaru. První dvě kapitoly shrnou historický vývoj piva a pivovarnictví od starověku do 19. století. Hlavní pozornost bude věnována Plzeňskému Prazdroji, bude popsán jeho vývoj, jeho ambice o skoupení pivovarů v Plzni a okolí a vytvoření společnosti Plzeňské akciové pivovary. V poslední kapitole se autor zaměří na soudní spory převážně s pivovary ze zahraníčí, které porušili ochranou známku Pilsner Urqeull a snažili se na ní profitovat.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on brewering in Pilsen region during World Wars era, when Pilsner Urqell company achivech pozision of Wold known company. The fist and second chapter have analyze development of beer and brewering since ancinet time until 19th century. The main part of this thesis describing the develpment, the about creation merged company Plzeňské akciové pivoary leaded by Pilsner Urqell and litigations against breweries breaking the laws about signend brad. In the last chapter will be discibed history of breweries in city RAdnice, wchich are situated near hometown of author.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Totzauer - Pivovarnictvi v Plzni a okoli v mezivalecnem obdobi.pdfPlný text práce389,97 kBAdobe PDFView/Open
Totzauer - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce600,76 kBAdobe PDFView/Open
Totzauer - posudek O.pdfPosudek oponenta práce650,37 kBAdobe PDFView/Open
Totzauer obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce237,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.