Title: Zastřené agenturní zaměstnání
Other Titles: Disguised agency employment
Authors: Janda, Daniel
Advisor: Dittrich Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Janák Martin, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43272
Keywords: agenturní zaměstnávání;zastřené agenturní zaměstnávání;zaměstnanost;nelegální práce;státní úřad inspekce práce
Keywords in different language: agency employment;disguised agency employment;employment;illegal labour;state labor inspection office
Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu zastřeného agenturního zaměstnávání. Popisuje jeho charakteristické rysy a projevy v praxi. Práce se dále zabývá aktuální situací na trhu práce a kontrolní činností příslušných orgánů. V neposlední řadě hodnotí stávající právní úpravy a přináší návrhy možných změn.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the topic of disguised agency employment. It describes its characteristics and manifestations in practice. The work also focuses on the current situation on the labor market and inspection activities of the relevant authorities. Last but not least, it evaluates the existing legislation and makes proposals for possible changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Daniel Janda.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Janda-2.pdfPosudek oponenta práce302,42 kBAdobe PDFView/Open
Janda-1.pdfPosudek vedoucího práce291,59 kBAdobe PDFView/Open
Janda Daniel.pdfPrůběh obhajoby práce305,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.