Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorBlatnický, Rudolf
dc.contributor.refereeLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-17
dc.date.accessioned2021-05-31T13:41:30Z-
dc.date.available2020-3-29
dc.date.available2021-05-31T13:41:30Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier85229
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43311
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá pojmem pokuty. První kapitola se věnuje pojmu přestupek, kde práce vysvětluje, co přestupek znamená a jaké znaky obsahuje. Další kapitola představuje přestupkové řízení a jeho jednotlivé procesní instituty. Dále práce vysvětluje, co jsou to správní tresty a jednotlivě se s každým z nich zabývá. Závěrečná kapitola se pak věnuje speciálně pokutám. Zmiňuje se zde do jaké výše lze pokutu uložit, a také kdo je příslušný jí ukládat.cs
dc.format48 s. (109 366 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpokutacs
dc.subjectpřestupekcs
dc.subjectpřestupkové řízenícs
dc.subjectsprávní trestcs
dc.subjectukládání pokutcs
dc.titlePokutycs
dc.title.alternativeFinesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the concept of a fines. The first chapter deals with the term offense, where the work explains what the offense means and what features it contains. The next chapter presents misdemeanor proceedings and its individual procedural institutes. Furthermore, the work explains what are administrative punishments and deals with each of them individually. The final chapter then deals about specifically fines. It mentions to what extent a fine can be imposed, and also who is competent to impose it.en
dc.subject.translatedfineen
dc.subject.translatedoffenseen
dc.subject.translatedmisdemeanor proceedingsen
dc.subject.translatedadministrative punishmenten
dc.subject.translatedimposition of finesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pokuty (Rudolf Blatnicky).pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Blatnicky BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce586,22 kBAdobe PDFView/Open
Blatnicky BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce554,65 kBAdobe PDFView/Open
Blatnicky BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce290,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.