Title: Práva cestujících v letecké dopravě
Other Titles: Rights of passengers in air transport
Authors: Plánička, Václav
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43321
Keywords: letectví;právo;cestující;letecká doprava;přeprava;přepravní právo
Keywords in different language: aviation;law;passengers;air transport;transportation;transport law
Abstract: Cílem práce je komplexní zpracování "přepravního práva" zaměřeného na leteckou dopravu a zařazení jednotlivých práv do souvislostí. Práce se bude zabývat regulací práv v letecké dopravě a praktickými možnostmi, kdy práva uplatnit. Práci bude tvořit také judikatura českých i mimočeských soudů.
Abstract in different language: The aim of the work is a comprehensive elaboration of "transport law" focused on air transport and the inclusion of individual rights in context. The work will deal with the regulation of rights in air transport and practical possibilities when to exercise the rights. The work will also consist of case law of Czech and non-Czech courts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Planicka.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Planicka BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce560,47 kBAdobe PDFView/Open
Planicka BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce393,53 kBAdobe PDFView/Open
Planicka BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce297,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.