Title: Doručování v civilním procesu
Other Titles: Service of documents in civil proceedings
Authors: Šmejdová, Lucie
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Wolfová Jitka, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43362
Keywords: institut doručování;civilní proces;občanský soudní řád;způsoby doručování;postup při doručování;datové schránky
Keywords in different language: institut of delivery service;civil trial;code of civil procedure;methods of service of documents;procedure for service of documents;data boxes
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá pozitivněprávní úpravou institutu doručování v občanském soudním řízení. Doručování je nedílnou součástí civilního procesu a tvoří jeho poměrně rozsáhlou oblast. Přestože se především laikům může doručování jevit jako jednoduchý institut, se kterým nejsou spojeny žádné komplikace, je tomu právě naopak, přitom má doručování významný vliv na průběh každého soudního řízení a působí tak i na samotný výsledek řízení. Mým záměrem v této práci není vytvořit komplexní a podrobný přehled o celé problematice doručování, neboť to vzhledem k rozsáhlosti tématu ani není možné. OSŘ totiž problematice doručování věnuje celých dvacet jedna paragrafů (§ 45-50l OSŘ). Cílem práce je tak podat všeobecný výklad o pozitivněprávní úpravě institutu doručování jako celku tak, aby každý čtenář získal přehled o aktuální právní úpravě doručování v občanském soudním řízení.
Abstract in different language: The topic of this thesis is "Service of documents in civil proceedings". The service of documents, which is an integral segment of the civil proceedings and forms a relatively large part of it, may seem to be a simple institute with no complications. On the contrary, it impacts the course of any legal proceedings significantly, therefore affects the outcome of the proceedings. The intention of the thesis is not to create a comprehensive and detailed overview of the service of documents, which is not possible due to the extensive nature of the topic as the Code of Civil Procedure (hereinafter "OSŘ") deals with the issue in its entirety of twenty-one sections (§ 45 - 50l OSŘ), but rather to provide a general interpretation of the legislation of the institute of service of documents in civil court proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Dorucovani v civilnim procesu Smejdova 2021.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Smejdova.pdfPosudek vedoucího práce87,19 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Smejdova.pdfPosudek oponenta práce45,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Smejdova.pdfPrůběh obhajoby práce252,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.