Title: Postavení soudního exekutora v ČR
Other Titles: The status of the court executor in the Czech Republic
Authors: Teplý, Lukáš
Advisor: Wolfová Jitka, JUDr.
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43363
Keywords: soudní exekutor;postavení soudního exekutora;stavovská organizace soudních exekutorů;exekuční řád;exekutorský úřad;zastoupení exekutora;další činnost;odpovědnost exekutora;exekutor v německu;exekutor na slovensku
Keywords in different language: court distrainor;position of the court distrainor;professional body of court distrainors;distrainor code;distrainor office;distrainor representation;other activities;distrainor responsibilities;distrainors in germany;distrainors in slovakia
Abstract: Práce popisuje historii, která vedla ke vzniku instituce soukromého soudního exekutora v ČR. Popisuje postavení soudního exekutora v ČR při exekuční a další jiné činnosti. Popisuje stavovskou organizaci soudních exekutorů v ČR. Práce také popisuje jednotlivé odpovědnosti soudního exekutora, dohled nad činností soudního exekutora, srovnává slovenskou a německou úpravu s úpravou obsaženou v právním řádu ČR.
Abstract in different language: This thesis deals with the historical circumstances leading to the origination of the institute of private court distrainors in the Czech Republic. It explains the position of the court distrainor in the Czech Republic relating to distraining, and other, activities. The professional body of court distrainors in the Czech Republic is also explained. Furthermore, the individual responsibilities of a court distrainor are outlined, as well as supervision over their activities, and legislation contained in the Czech legal system is compared with Slovak and German legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lukas Teply.pdfPlný text práce816,96 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Teply.pdfPosudek oponenta práce77,15 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Teply.pdfPosudek vedoucího práce43,9 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Teply.pdfPrůběh obhajoby práce249,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.