Title: Ochrana spotřebitele v oblasti bezpečnosti výrobků v rámci českého a evropského práva
Other Titles: Consumer protection in sphere of product safety in Czech and European law
Authors: Klusová, Lucie
Advisor: Pezl Tomáš, JUDr. Ph.D.
Referee: Křivka Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43499
Keywords: bezpečnost výrobků;odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku;odpovědnost za škodu;vada výrobku;nebezpečný výrobek;ochrana spotřebitele;spotřebitel;náhrada škody;evropské právo;bezpečnost spotřebitele
Keywords in different language: product safety;product liability;defective product;dangerous product;european law;consumer;consumer safety;consumer protection
Abstract: Tato diplomová práce sestává ze tří částí, přičemž první pojednává o historickém vývoji ochrany spotřebitele a o evropském a českém pojetí pojmu spotřebitele. Druhá část se poté věnuje obecné bezpečnosti výrobků a s tím spojeným provedením směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků do českého právního řádu respektive prostřednictvím zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků. A poslední část pak přináší čtenáři informace o možnostech uplatnění nároku za škodu způsobenou vadným výrobkem a další informace týkající se oblasti tohoto typu odpovědnosti za škodu.
Abstract in different language: This diploma thesis consists of three chapters. First of them deals with the historical development of consumer protection and with the European and Czech conception of the concept of consumer. Second chapter is dealing with the general safety of products and the implementation of European product safety directive 2001/95/EC into czech legal order, more accurately into general product safety act no. 102/2001 Sb. Last chapter brings the reader informations about the possibilities of claiming a compensation for a damage caused by a defective product and more informations about this type of liability for a damage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ochrana spotrebitele v oblasti bezpecnosti vyrobku v CR a EU - Lucie Klusova .pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Klusova PE.pdfPosudek vedoucího práce277,29 kBAdobe PDFView/Open
Klusova KR.pdfPosudek oponenta práce131,67 kBAdobe PDFView/Open
Klusova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce308,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.