Title: Analyse de la coopération éducative franco-tcheque : l'exemple du programme de mobilité: Un an en France 
Other Titles: Analysis of Franco-Czech educational cooperation: the example of the One year in France mobility program
Authors: Burešová, Terezie
Advisor: Fournier Rémy Julien
Referee: Rozlozsnikova Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43549
Keywords: zahraniční mobilita;vzdělávací program;rok ve francii;spolupráce;frankofonní instituce;francouzský institut v praze;francouzská aliance
Keywords in different language: mobility program;educational program;one year in france;cooperation;francophone institutions;french institute in prague;the french alliance
Abstract: Předkládaná práce se zabývá různými druhy spolupráce mezi Francií a Českou republikou. Především se zaměřuje na spolupráci ve vzděláváni na středoškolské úrovni. Práce dále popisuje kompletní průběh vzdělávacího programu "Rok ve Francii", který je uveden jako příklad francouzsko-české spolupráce ve vzdělávání. V praktické části nalezneme analýzu tohoto programu, která se snaží autenticky přiblížit, jak taková spolupráce ovlivňuje oba národy a zároveň jedince, kteří se programu "Rok ve Francii" zúčastní.
Abstract in different language: The presented work deals with various types of cooperation between France and the Czech Republic. Above all, it focuses on cooperation in education at the secondary school level. The work also describes the complete course of the educational program "One year in France", which is given as an example of French-Czech cooperation in education. In the practical part we will find an analysis of this program, which tries to present an authentic approach of the affects on both, nations and at the same time individuals, who decide to participate in the mobility program "Year in France".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Buresova-Terezie.pdfPlný text práce6,64 MBAdobe PDFView/Open
Buresova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce631,81 kBAdobe PDFView/Open
Buresova - oponent.pdfPosudek oponenta práce691,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.