Title: Participace v misích na udržení míru OSN jako nástroj zahraniční politiky státu
Other Titles: Participation in UN peacekeeping missions as a tool of state foreign policy
Authors: Tušlová, Anna
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43552
Keywords: peacekeepingové mise;mírové mise osn;kanada;austrálie;typologie peacekeepingových misí;zahraniční politika
Keywords in different language: un peacekeeping missions;canada;australia;typology of peacekeeping missions;state foreign policy
Abstract: Tato bakalářská práce je komparativní studií, jejímž tématem je participace v mírových misích OSN jako nástroj zahraniční politiky státu. Cílem této práce je zjistit, jaký význam přikládají střední mocnosti účasti v mírových misích OSN a jak ji využívají ve své zahraniční politice. Jedná se o srovnání přístupů k mírovým misím dvou států, Kanady a Austrálie. Studie je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část popisuje terminologii, vymezení mírových operací, jejich typologii a pojem střední mocnosti. Empirická část se zabývá konkrétními státy a jejich účastí na misích. Jedna kapitola je věnována Kanadě, druhá Austrálii. Tyto kapitoly popisují míru angažovanosti Kanady a Austrálie, kolika mírových misí se zúčastnily a za jakým účelem. V závěru jsou představeny výsledky zkoumání.
Abstract in different language: This bachelor thesis is a comparative study which is engaged in participation in UN peacekeeping missions as a tool of state foreign policy. The aim of this study is to find out what importance the middle powers attach to participation in UN peacekeeping missions and how they use it in their foreig policy. It is comparison of the approaches to peacekeeping missions of two states, Canada and Australia. The study is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part describes terminology, definition of peacekeeping missions, their typology and the concept of middle power. The empirical part deals with concrete states and their participation in missions. One chapter is devoted to Canada, second to Australia. These chapters describe the level of engagement of Canada and Australia, how they participated and for what purpose. The results of the research are described in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tuslova.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
BP_BAS_opo_Tuslova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV_VED_Tuslova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Tuslova.pdfPrůběh obhajoby práce208,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.