Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTihelková Alice, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHanusová, Barbora
dc.contributor.refereeHostýnek Tomáš, Mgr.
dc.date.accepted2021-5-31
dc.date.accessioned2021-05-31T22:10:20Z-
dc.date.available2020-7-14
dc.date.available2021-05-31T22:10:20Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-30
dc.identifier86062
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43573
dc.description.abstractCílem této práce je přístup společností sídlící na území České republiky k distančnímu vzdělávání v rámci globální pandemie COVID-19. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. V teoretické části autor uvádí obecné pozadí pandemické situace doplněné podstatou znalostí angličtiny na pracovišti. Dále jsou popsány různé metody využívané při distančním vzdělávání. Představena je tedy prezenční výuka, online výuka a kombinovaná výuka. Dále jsou představeny možnosti aplikované při distanční výuce a fenomén zařazování online platforem do korporátní výuky. Na konci teoretické části je popsána nová terminologie a její slovotvorné procesy. Terminologie souvisí s distančním vzděláváním a jsou rovněž jsou představeny pojmy, které vznikly spolu s pandemií. Praktická část je zaměřena na dotazník, který byl hlavním zdrojem informací pro tuto práci. Dotazník obsahuje komentář, který uvádí obecné informace týkající se pandemické situace v rámci podnikového školení angličtiny.cs
dc.format46 s. (67 549 znaků), 17 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýuka anglického jazykacs
dc.subjectkorporátní výukacs
dc.subjectdistanční výukacs
dc.subjectcovid-19cs
dc.subjectkombinovaná výukacs
dc.subjectosobní výukacs
dc.subjectonline terminologiecs
dc.subjectterminologie spojená s pandemiícs
dc.subjectpandemiecs
dc.titleDistance English language training in companies within the COVID-19 pandemic and related terminologycs
dc.title.alternativeDistance English language training in companies within the COVID-19 pandemic and related terminologyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe objective of this work is the approach of institutions located in the Czech Republic to distance learning within the global pandemic COVID-19. The work is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, the author provides the general background of the pandemic situation completed by the importance of English knowledge at the workplace. The following section is the description of different methods of corporate training. Thus in-person learning, online learning, or blended learning are presented. Furthermore, attitudes applied in distant learning and the phenomena of the usage of online platforms within corporate training are performed. At the end of the theoretical part, new terminology and its word-forming processes are described. The vocabulary is related to distance learning and, also, the terms that appeared along with the pandemic are introduced. The practical part is focused on the questionnaire, which was the main source of information for this work. The questionnaire contains the commentary, which presents general information related to the pandemic situation within the corporate training of English.en
dc.subject.translatedenglish language learningen
dc.subject.translatedcorporate learningen
dc.subject.translateddistance learningen
dc.subject.translatedcovid-19en
dc.subject.translatedblended learningen
dc.subject.translatedin-person learningen
dc.subject.translatedonline learningen
dc.subject.translatedterminology associated with a pandemicen
dc.subject.translatedpandemicen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Hanusova Barbora.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Hanusova - oponent.pdfPosudek oponenta práce627,68 kBAdobe PDFView/Open
Hanusova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce524,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.