Title: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Other Titles: Influence of surroundings on a specific company
Authors: Janoušková, Martina
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Holečková, Yvona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4372
Keywords: okolí podniku;prvky okolí;podnik;podnikatelské prostředí
Keywords in different language: neighborhood business;elements of environment;company;business environment
Abstract: Tématem této bakalářské práce je Vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit vlivy okolí na konkrétní podnik a doporučit opatření pro úpravy strategie. V první části práce je charakterizován zvolený podnik. Další část se zaměřuje na jednotlivé vlivy, které působí na podnik. Je vysvětlen pojem okolí a analyzovány jednotlivé prvky okolí. Další kapitola práce se věnuje analyzování prvků okolí, které nejvíce ovlivňují vybraný podnik, DAFE-PLAST s.r.o.. Jedná se o okolí geografické, politické, ekonomické. Z podnikatelského prostředí se práce zaměřuje na nejvýznamnější konkurenční firmy, dodavatele a odběratele. V poslední části je zhodnocena situace podniku pomocí SWOT analýzy a doporučeno opatření pro úpravy strategie podniku.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is Influence of surroundings on specific company. The main objectives of this work are to evaluate the effects of surroundings on a specific company and to recommend disposals for its strategy treatment. The selected company is characterized in the first part of this work. The next part is focused on individual influences which affect the company. The concept of surroundings is explained as well as analyzed in the thesis. The next chapter is devoted to the analysis of the selected DAFE-PLAST company most affecting elements. The selected elements are following: geographic region, politic environment and economic environment. In the field of the business environment, the work focuses on the competition, suppliers and customers. In the last section, the situation of the company is evaluated using SWOT analysis and the disposals for treatment strategies are recommended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE-MARTINA JANOUSKOVA 2012.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
BP_janouskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
BP_janouskova_OP.PDFPosudek oponenta práce457,55 kBAdobe PDFView/Open
BP_janouskova.PDFPrůběh obhajoby práce129,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.