Title: Historie Nýřanska ve vyučování na 1.stupni ZŠ.
Other Titles: The history of Nýřansko in lessons at primary school.
Authors: Pavezová, Markéta
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44350
Keywords: region nýřansko;historie;regionální dějiny;těžba uhlí;horníci;didaktické aplikace;mezipředmětové vztahy
Keywords in different language: region of nýřansko;history;regional history;coal mining;miners;didactic applications;interdisciplinary relationships
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na historii regionu Nýřansko a na možnosti využití regionální historie ve vyučování na 1. stupni základní školy. První, teoretická část, zpřehledňuje dějiny Nýřanska od pravěkého osídlení až po současnost. V druhé, praktické části, je předložen návrh portfolia didaktických aplikací, které jsou vhodné pro výuku regionální historie. Pracovní listy a didaktické aktivity, které jsou součástí portfolia, vychází z významných a specifických událostí dějin regionu a při jejich vytváření byl kladen důraz především na uplatnění interdisciplinárních vztahů. Práce je doplněna stručnými životopisy osobností významnými pro tento region a fotodokumentací vybraných památek a míst.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the history of the Nýřany region and on the possibilities of using local history resources for teaching in primary schools. The first, theoretical part includes the history of the Nýřany region from prehistoric settlements to the present. In the second, practical part, a portfolio proposal of didactic applications that are suitable for teaching regional history is presented. The worksheets and didactic activities that are part of the portfolio are based on significant and specific events in the history of the region; the emphasis was primarily placed on the application of interdisciplinary relationships. The diploma thesis is accompanied by short biographies of important personalities of this region and by photo documentation of selected monuments and sites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace _ Marketa Pavezova .pdfPlný text práce6,85 MBAdobe PDFView/Open
Pavezova O.pdfPosudek oponenta práce145,21 kBAdobe PDFView/Open
Pavezova V.pdfPosudek vedoucího práce249,07 kBAdobe PDFView/Open
Pavezova P.pdfPrůběh obhajoby práce67,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.