Title: Některé možnosti využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Some possibilities of using GeoGebra in teaching mathematics at the 1st stage of elementary school
Authors: Lásková, Tereza
Advisor: Frank Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44356
Keywords: geogebra;dynamická geometrie;kognitivní technologie;pracovní listy;analýza učebnic
Keywords in different language: geogebra;dynamic geometry;cognitive technologies;worksheets;analysis of textbooks
Abstract: Diplomová práce se zabývá některými možnostmi využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. V práci je popsáno zařazení geometrického učiva v RVP ZV a výukové metody. Následuje analýza učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na vybraná geometrická témata. Další části diplomové práce se zabývají kognitivními technologiemi a programem dynamické geometrie GeoGebra. Poslední kapitola je věnována didaktickým materiálům, které byly vytvořeny v programu GeoGebra. Jedná se o pracovní listy a dynamické figury.
Abstract in different language: This thesis deals with some possibilities of using GeoGebra in teaching mathematics at the 1st stage of elementary school. The work describes the inclusion of geometric curriculum in FEP ZV and teaching methods. The next part is the analysis of two series of mathematics textbooks for the 1st stage of elementary school with a focus on selected geometric topics. Next parts of the thesis deal with cognitive technologies and the programme of dynamic geometry GeoGebra. The last chapter is devoted to didactic materials that were created in the programme GeoGebra. These are worksheets and dynamic figures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Laskova_Tereza.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Laskova.pdfPosudek oponenta práce271,22 kBAdobe PDFView/Open
HV-DP - Laskova - GeoGebra v M 1.st..pdfPosudek vedoucího práce214,93 kBAdobe PDFView/Open
Laskova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce388,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.