Title: Algoritmické myšlení v kontextu řešení matematických úloh na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Algorithmic thinking in the context of solving matematical problems at primary school
Authors: Slavíková, Eva
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Fadrhonc Jan, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44357
Keywords: algoritmické myšlení;konstruktivistický přístup;matematická prostředí;hejného metoda;kódování;robotická hračka ozobot
Keywords in different language: algorithmic thinking;constructivist approach;mathematical environment;hejného method;coding;robotic toy ozobot
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozvojem algoritmického myšlení v kontextu řešení matematických úloh na 1. stupni základní školy. V teoretické části jsou kapitoly, jež obsahují pojmy a odborný pohled na podstatu vytyčeného cíle. V praktické části jsou uvedeny soubory analýz jednotlivých vyučovacích hodin s modifikovaným zadáním, použité strategie s robotickými pomůckami a diskuse nad interpretovanými výsledky. Pedagogický experiment je realizován v druhém pololetí školního roku 2020 ve třídě žáků na základní škole v Plzni.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the development of algorithmic thinking in the context of solving mathematical problems at the 1st stage of primary school. In the theoretical part, there are chapters that contain concepts and a professional view of the essence of the set goal. The practical part presents sets of analyzes of individual lessons with modified assignments, the strategies used with robotic aids and discussions on the interpreted results. The pedagogical experiment is carried out in the second half of the school year 2020 in the class of students at the primary school in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slavikova_DP.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce39,51 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce39,05 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce280,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.