Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrotký Jan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorDorušková, Michaela
dc.contributor.refereeAichinger Daniel, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-17
dc.date.accessioned2021-06-25T12:34:16Z-
dc.date.available2019-12-4
dc.date.available2021-06-25T12:34:16Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-23
dc.identifier83636
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44363
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou minulého, současného a budoucího technického vzdělávání na základních školách. První kapitola je zaměřena na didaktiku techniky, kde je stručně popsána historie pracovních činností a současná charakteristika RVP ZV. Druhá kapitola se zaměřuje na implementaci nového vzdělávacího obsahu Člověk a technika s předmětem Technika. Zároveň jsou popsány náměty do hodin Techniky, které by se mohly hodit vyučujícím. Třetí kapitola se zaměřuje na hodnocení výrobků v rámci pokusného ověřování, které vyráběli žáci základních škol Plzeňského a Karlovarského kraje.cs
dc.format93 s. (97 398 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdidaktikacs
dc.subjecttechnické vzdělávánícs
dc.subjecthistorie technických předmětůcs
dc.subjecttechnikacs
dc.subjectnáměty do výuky technických předmětůcs
dc.subjecthodnocení výrobkůcs
dc.titlePilotní ověřování nového kurikula předmětu Technika na základních školáchcs
dc.title.alternativePilot verification of the new curriculum of the subject Technology at primary schoolsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis analyzes past, present and future of technical education at primary school. The first chapter deals with didactics of technology and there si briefly describes the history of technical subjects and the present education of technology at primary school. The second chapter deals with implementation of the new educational content ,,Člověk a technika'' and the subject ,,Technika''. Thesis icludes useful topics from technology lessons. The third chapter deals with evaluation of pupils product of primary schools from Pilsen and Karlovy Vary regions.en
dc.subject.translateddidacticsen
dc.subject.translatedtechnical educationen
dc.subject.translatedhistory of technical subjectsen
dc.subject.translatedtechnologyen
dc.subject.translatedtopics from technology lessonsen
dc.subject.translatedproduct evaluationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Michaela Doruskova.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce42,88 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce39,61 kBAdobe PDFView/Open
Doruskova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce265,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.