Title: Možnosti využití variabilního provozu ve vyučovací jednotce školní tělesné výchovy na 2. stupni základní školy
Other Titles: The possibilities of using variable operation in the teaching unit at the second grade of primary school
Authors: Kuncipálová, Kateřina
Advisor: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44374
Keywords: variabilní provoz;tělesná výchova;2. stupeň základní školy;vyučovací jednotka;pohybové dovednosti
Keywords in different language: variable operation;physical education;primary school;teaching unit;movement skills
Abstract: V rámci diplomové práce bylo vytvořeno sedm variabilních provozů, které jsou zaměřeny na zdokonalování pohybových dovedností z oblasti atletiky, zdokonalování pohybových dovedností z oblasti plavání, zdokonalování pohybových dovedností z oblasti gymnastiky, zdokonalování pohybových dovedností z oblasti netradičních sportovních her (badminton a ringo), zdokonalování pohybových dovedností s míčem a na zdokonalování základních atletických pohybových dovedností v přírodě. Výsledkem diplomové práce jsou předložené variabilní provozy a jejich analýza. Na základě analýzy variabilních provozů jsou v praktické části diplomové práce předloženy návrhy alterací.
Abstract in different language: The diploma thesis contains seven variable operations, which are focused on mimproving motor skills in the field of athletics, improving motor skills in the field of swimming, improvement of movement skills in the field of gymnastics, improving motor skills in the field of non-traditional sports games (badminton and ringo), improving ball movement skills and improving basic athletic movement skills in nature. The result of the diploma thesis is to present variable operations and their analysis. Based on the analysis of variable operations, there are presented suggestions of alterations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kuncipalova_Katerina.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
Kuncipalova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce165,76 kBAdobe PDFView/Open
Kuncipalova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce200,94 kBAdobe PDFView/Open
Kuncipalova K..pdfPrůběh obhajoby práce45,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.