Title: Anglická identita ve fotbale
Other Titles: English Identity in Football
Authors: Živčák, Matěj
Advisor: Tollet William Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44735
Keywords: klub;fanoušek;fotbal;identita;hráč;premier league
Keywords in different language: club;fan;football;identity;player;premier league
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá různými problémy, které se vztahují k fotbalu v Anglii. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V prvních třech kapitolách je čtenář seznámen se základní teorii a informacemi potřebnými k porozumění problematiky. Ve zbylých dvou kapitolách je prezentován samotný výzkum a jeho výsledky.
Abstract in different language: This thesis deals with several issues that are connected to football in England. The thesis is divided in five chapters. In the first three chapters the reader is introduced to basic theory and important background information that is connected to the issues. The last two chapters deal with research and its results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matej Zivcak - English Identity in Football.pdfPlný text práce845,61 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Tollet_Zivcak.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Potocn_Zivcak.pdfPosudek oponenta práce481,58 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Zivcak.pdfPrůběh obhajoby práce406,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.