Title: Detekce problémů se správou paměti v Java aplikacích
Other Titles: Memory bloat in Java programs
Authors: Hoang ngoc, Hung
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44778
Keywords: java;plýtvání pamětí;analýza paměti;duplicitní objekty;analýza referencí
Keywords in different language: java;memory bloat;memory analysis;duplicate objects;reference analysis
Abstract: Java je objektově orientovaný programovací jazyk populární díky automatické správě paměti a platformové nezávislosti. Kultura objektově orientovaného programování vybízí programátory, aby se soustředili především na objektový návrh aplikace, což je jednou z možných příčin neefektivního využití paměti. Práce popisuje některé případy, při kterých může docházet k neefektivnímu využívání paměti. Cílem práce je rozšíření nástroje, který je schopen detekovat případy plýtvání pamětí, o analýzu hluboce duplicitních objektů. Nástroj analyzoval několik reálných aplikací a odhalil velké množství případů duplicitních objektů.
Abstract in different language: Java is an object-oriented programming language that is popular due to its garbage collection and platform independency. Object-oriented programming, as a culture, encourages programmers to only pay attention to model. This trend can lead to memory bloat. Some cases, which can lead to memory bloat, are described. The goal of this thesis is to extend an existing tool, which can analyze memory bloat, to be able to detect deeply duplicated objects. The extended tool analyzed multiple real applications and revealed numerous cases of duplicate objects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_hoang.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFView/Open
A18N0086Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce507,89 kBAdobe PDFView/Open
A18N0086Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce566,64 kBAdobe PDFView/Open
A18N0086Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce202,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.